Jurnalul de Chirurgie
 Jurnalul de chirurgie arrow Standard de redactare
Aparitie trimestriala in a doua luna a trimestrului
Published quarterly in the second month of the quarter
ISSN: 1584 - 9341 Vol.10 Nr.3 - Iulie-Septembrie 2014 | vineri, 15 ianuarie 2021
ISSN: 1584 - 9341 Vol.10 No.3 - July-September 2014
English
British Flag| Romana Romanian Flag
 
Jurnalul de chirurgie
Numărul 3/2014
Redactie
Standard de redactare
Evaluarea Articolelor
Conflict de Interese
Trimite un articol
Despre noi
Resurse online
Recunoastere Nationala
Recunoastere Internationala
Contact
Arhiva
Numărul 2 (Vol. X - 2014)
Numărul 1 (Vol. X - 2014)
- - - - - - -
Numărul 4 (Vol. IX - 2013)
Numărul 3 (Vol. IX - 2013)
Numărul 2 (Vol. IX - 2013)
Numărul 1 (Vol. IX - 2013)
- - - - - - -
Numărul 4 (Vol. VIII - 2012)
Numărul 3 (Vol. VIII - 2012)
Numărul 2 (Vol. VIII - 2012)
Numarul 1 (Vol. VIII - 2012)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol. VII - 2011)
Numarul 3 (Vol. VII - 2011)
Numarul 2 (Vol. VII - 2011)
Numarul 1 (Vol. VII - 2011)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol. VI - 2010)
Numarul 3 (Vol. VI - 2010)
Numarul 2 (Vol. VI - 2010)
Numarul 1 (Vol. VI - 2010)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol. V - 2009)
Numarul 3 (Vol. V - 2009)
Numarul 2 (Vol. V - 2009)
Numarul 1 (Vol. V - 2009)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol. IV - 2008)
Numarul 3 (Vol. IV - 2008)
Numarul 2 (Vol IV - 2008)
Numarul 1 (Vol IV - 2008)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol. III - 2007)
Numarul 3 (Vol III - 2007)
Numarul 2 (Vol III - 2007)
Numarul 1 (Vol III - 2007)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol II - 2006)
Numarul 3 (Vol II - 2006)
Numarul 2 (Vol II - 2006)
Numarul 1 (Vol II - 2006)
- - - - - - -
Numarul 4 (Vol I - 2005)
Numarul 3 (Vol I - 2005)
Numarul 2 (Vol I - 2005)
Numarul 1 (Vol I - 2005)
Creditare EMC
Colegiul Medicilor
Va invitam sa va inregistrati/abonati la Jurnalul de chirurgie pentru a beneficia de creditare EMC
User

Parola

Tine minte
Ti-ai uitat parola?
Syndicate

Advertisement

Elmed

Estima

Liamed

Listare E-mail


Iniţializare pagină: Format A4, margini de 2,54 cm (1 inch).

Pagina de titlu:
Titlul: Times New Roman, 14, aldin (bold), centrat, la un rând; trebuie să fie cât mai scurt şi elocvent pentru conţinutul articolului;
Autorii: Times New Roman, 12, normal, centrat, la un rând; vor fi notate: prenumele şi numele de familie, gradul profesional. Trebuie precizate datele de contact ale primului autor sau ale autorului desemnat ca autor corespondent: adresa de corespondenţă, telefon/fax şi o adresă de e-mail funcţională.
Apartenenţa autorilor: Numele instituţiei trebuie precizat în conformitate cu reglementările instituţionale.
Titlul prescurtat: titlu de 3-5 cuvinte, cât mai elocvent pentru articol.

Pagina rezumatului:
Rezumat în engleză: minim 200 cuvinte; Times New Roman, 10, la un rând, fără aliniate şi precedat de titlul articolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract (în paranteză, italic). Rezumatul trebuie să fie structurat pe capitole: BACKGROUND, AIM, METHODS, RESULTS, CONCLUSIONS.
Cuvintele cheie (KEY WORDS) vor fi menţionate la sfârşitul rezumatului cu majuscule; de preferat acestea trebuie alese din baza de date MESH (MEdical Subject Headings): www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Textul propriu-zis al lucrării:
Textul: Times New Roman, 12, la un rând, structurat pe capitole: INTRODUCERE, MATERIAL ŞI METODA, DISCUŢII, CONCLUZII.
Bibliografia: numerotată în ordinea apariţiei în text; Times New Roman, 10, la un rând, redactată după cerinţele internaţionale (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Referinţa bibliografică trebuie să includă TOŢI autorii dacă sunt 6 sau mai puţini. Peste 7 autori vor fi notaţi doar primii 3 urmaţi de „et al.” Numele revistei va fi notat în conformitate cu prescurtările PubMed, sau în întregime când acestea nu sunt disponibile; redactarea acestuia se va face cu italice.

Formate acceptate:
Articole:
1. Takaori K, Raut V, Uemoto S. Clinical significance of liver ischaemia after pancreatic resection. Br J Surg. 2011; 99(4): 597-598.
2. Iancu D, Bartoș A, Mocanu L et al. Rolul stentării preoperatorii în chirurgia cancerului de pancreas. Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2011; 7(2): 188-192.
3. Diaconescu S, Barbuţă O, Vascu B, Moscalu C, Aprodu G, Gavrilescu S. [Hepatic and pulmonary hydatic cyst in a child]. Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2011; 7(2): 274-278.

Cărţi:
1. Whitehead WE, Schuster MM. Gastrointestinal Disorders. Behavioral and Physiological Basis for Treatment. Orlando: Academic Press; 1985. p. 213-220.
2. Moldovanu R, Filip V, Vlad N. Elemente de anatomie chirurgicală. Ghid pentru examenul de specialitate. Iaşi : Editura Tehnopress ; 2010. P. 178-179.

Capitole în cărţi şi tratate:
1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
2. Jecu A. Patologia chirurgicală a apendicelui. In : Angelescu N, editor. Tratat de patologie chirurgicală vol. II. Bucureşti : Editura Medicală ; 2003. P. 1595-1614.

Materiale electronice:
1. Skandalakis JE, Colborn GL, Weidman TA et al. Skandalakis' Surgical Anatomy. New York: McGraw Hill; 2004. DVD.
2. Kelly JC. Salivary Bacteria Might Reveal Pancreatic Cancer. Medscape Medical News. 2011; [available from http://www.medscape.com/viewarticle/751552]

Tabelele vor fi inserate pe o pagină separată şi nu vor depăşi o pagină; titlul tabelului va fi numerotat cu cifre romane: Times New Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului. Formatul tabelului trebuie să fie cel academic. Nu sunt acceptate tabelele salvate sub formă de imagini.
Figurile vor fi tipărite pe o pagină separată şi trimise în format *.jpg sau *.tiff. Nu sunt acceptate imaginile în format *gif sau *png. Legenda figurilor va fi notată pe o pagină separată cu Times New Roman, 12, aldin, la un rând şi vor fi numerotate cu cifre arabe.

Articolele multimedia:
Filmele şi prezentările Power Point vor fi însoţite de un rezumat consistent în engleză (de 300-500 cuvinte); filmele vor fi în format *wmv, *.avi sau *.mpeg. Nu sunt acceptate filmele în format quick time. Fişierele Microsoft Power Point (cu extensia .ppt) vor avea o dimensiune < 5Mb cu un număr de slide-uri <50.

Conflict de interese şi acknowledgements
Pe o pagină separată vor fi menţionate eventualele conflicte de interese şi „acknowledgements”.

Articolele vor fi adresate redacţiei în forma electronică (e-mail, CD, DVD) salvate în MS Word 1997-2003 (*.doc) şi eventual printate. Nu se acceptă articolele în format *pdf.
Articolele nu vor depăşi: lucrări originale - 15 pagini; referate generale - 15 pagini; cazuri clinice şi note de tehnică - 8 pagini; recenzii si noutăţi - 2 pagini; comentarii/scrisori către redacţie - 1 pagină – maxim 10 titluri bibliografice; articole multimedia: Power Point 50 Mb şi 50 slide-uri; fişiere video de maxim 5GB.


: Creative Commons License
Jurnalul de chirurgie [Journal of Surgery] by Editorial Board, Department of Surgery University of Medicine and Pharmacy Iasi, E. Tarcoveanu, R. Moldovanu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at www.jurnaluldechirurgie.ro.