APORTUL EXAMENULUI CT 3D ÎN DIAGNOSTICUL UNEI TUMORI ABDOMINALE
R.C. Tiutiucă, Iuliana Eva
Spitalul Militar Clinic de Urgenţă Iaşi

3D SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS OF AN ABDOMINAL TUMOUR (Abstract): Patients with digestive illnesses requires a full exploration, cases where imagistic assets support (echographic examination, radiological data, computed tomography, magnetic resonance) are very usefully. Computed tomography, in this process, has a special value. The results from axial images are sustained by the informations supplied from three-dimensional reconstruction processes (3D reconstruction) with relevant importance in establishment of diagnosis and therapeutic plan.

KEYWORDS: TUMORĂ ABDOMINALĂ, RECONSTRUCŢIE - 3D

Corespondenţă: Iuliana Eva; e-mail: evaiulia@yahoo.com; R.C. Tiutiucă; e-mail: razvantiutiuca2@yahoo.com[*]

INTRODUCERE

Explorarea complexă a unui bolnav cu o suferinţă digestivă este necesară în vederea stabilirii unui diagnostic precis. Coroborarea datelor furnizate de examenele ecografice, radiologice, computer tomografice (CT) etc. se supun acestui deziderat, rezultatele obţinute completându-se şi susţinându-se [1,2]. Secvenţialitatea investigaţională furnizează o serie de informaţii care se confirmă sau infirmă unele pe altele şi dirijează astfel strategia de evaluare a cazului.

PREZENTAREA CAZULUI

Prezentăm cazul unui pacient de 69 de ani, de sex masculin, din mediul urban care se adresează pentru un disconfort epigastric, vag dureros, survenit postalimentar, pirozis retrosternal postprandial în decubit dorsal, dureri nesistematizate, puţin intense, intermitente, ocazionale, în bară, cu iradiere în hipocondrul stâng. Simptomatologia este instalată de aproximativ 2 ani cu accentuare în ultimele două luni. Pacientul este fost fumător, consumator ocazional de alcool, fără alte antecedente patologice semnificative.

Examenul general decelează obezitate grad II, fără alte modificări semnificative, iar examenul local evidenţiază un abdomen mobil cu respiraţia, simetric, cu împăstare în epigastru şi hipocondrul stâng, imprecis delimitată, dureri moderate la palparea profundă a hipocondrului stâng.

Examenele de laborator biochimice şi hematologice evidenţiază doar un VSH accelerat – 23 mm/h. La examinarea ecografică abdominală se decelează o formaţiune hipoecogenă, neomogenă, de 36/37 mm, cu perete gros de 4 mm, imprecis delimitată, situată la nivelul procesului uncinat. La nivelul cozii pancreasului se evidenţiază o altă imagine hipoecogenă imprecis delimitată dar care pare să aibă interfaţă cu segmentul caudal al pancreasului şi adenopatii lomboaortice.

Cu observaţia diagnostică de formaţiune tumorală la nivelul procesului uncinat bolnavul este dirijat pentru precizare şi stadializare spre o examinare CT [3-5].

Rezultatul examenului CT nativ şi cu substanţă de contrast efectuate cu secţiuni de 5/5 mm la nivelul pancreasului şi 10/10 mm la nivelul ficatului, contigue, ridică suspiciunea existenţei în fornixul gastric a unei formaţiuni vegetante voluminoase, de aproximativ 69/68 mm, hipodensă nativ, relativ bine delimitată, cu dezvoltare spre lumenul gastric (Fig. 1).


Se descrie şi o imagine hipodensă nativ, rotundă, de aproximativ 35/36 mm, neomogenă, cu iodofilie intensă în periferie, cu perete gros de 3mm, imprecis delimitată localizată la nivelul procesului uncinat (Fig. 2).

Este semnalată şi o altă imagine hipodensă nativ, de 41/36 mm, neomogenă, imprecis delimitată fără modifcări semificative postcontrast situată între fornixul gastric şi hilul splinei în contact cu pancreasul caudal (Fig. 3).

Sunt descrise şi adenopatii lomboaortice infracentimetrice şi pe mica curbură gastrică, precum şi multiple imagini rotunde de dimensiuni variabile între 12 şi 16 mm, hipodense nativ, cu încărcare inelară postcontrast situate la nivelul lobului drept hepatic (Fig. 4).

Aspectul imagistic CT pledează pentru tumoră de pol superior gastric cu posibilă invazie în coada pancreasului, metastaze ganglionare pe teritoriile de drenaj ale stomacului şi metastaze hepatice. Datorită aspectelor ecografice şi CT, dificil de coroborat între ele şi cu simptomatologia clinică, se decide efectuarea, în primă instanţă, a reconstrucţiei 3D a imaginilor [2], fără segmentarea automată şi ulterior cu segmentarea acestora, color şi alb negru, în final cu selectarea porţiunilor de interes (Fig. 5,6,7,8 - VIDEO[†]).

      

Fig. 5 Reconstructie 3D color in dinamica, fara segmentarea imaginilor Fig. 6 Reconstructie 3D alb-negru, in dinamica, fara segmentare a imaginilor

       

Fig. 7 Reconstructie 3D, dinamica, fara segmentarea imaginilor Fig. 8 Reconstructie 3D, color, dinamica, dupa segmentare si pastrarea reperelor osoase si a unui segment al tubului digestiv

Aspectul imaginilor obţinute exclude tumora gastrică şi ridică suspiciunea unui volvulus gastric intermitent.

Se suplimentează protocolul investigaţional imagistic cu efectuarea unui tranzit baritat esogastroduodenal în ortostatism, decubit dorsal şi Trendelenburg care arată un stomac în cascadă cu nivel hidroaeric în compartimentul superior, pliuri îngroşate, umplere omogenă cu substanţă de contrast şi la nivelul fornixului, normoton, normokinetic, cu pereţi supli şi cu lichid de secreţie în cantitate medie. Se confirmă astfel existenţa unui volvulus gastric intermitent şi se exclude tumora gastrică.

DISCUŢII

Investigarea unei tumori abdominale presupune o secvenţialitate imagistică. În acest proces examenul CT are o valoare deosebită. Rezultatele secţiunilor axiale sunt completate de procedeele de reconstrucţie 3D care în multe situaţii dau informaţii suplimentare pentru diagnostic şi atitudine terapeutică.

Particularitatea cazului expus este exprimată prin suspiciunea de tumoră gastrică ridicată de examenul computer tomografic şi a unei a doua formaţiuni tumorale hipodense în coada pancreasului, în contextul clinic al unei suferinţe reduse, nesistematizate şi nespecifice, la care un examen ecografic anterior a decelat o tumoră la nivelul procesului uncinat pancreatic, formaţiune hipoecogenă în coada pancreasului şi adenopatii lomboaortice.

Reconstrucţia 3D a fost de un real folos, infirmând ipoteza neoplasmului gastric şi identificând formaţiunea din coada pancreasului ca parte a unui volvulus gastric intermitent, confirmat ulterior radioscopic.

În final prezenţa metastazelor hepatice depistate şi localizate prin aportul computertomografiei indică dirijarea bolnavului spre serviciul oncologic.

CONCLUZII

1.      Simptomatologia în cazul menţionat a fost nespecifică, determinată probabil de volvulusul intermitent gastric, cu descoperirea incidentală a formaţiunii pancreatice uncinate la examenul ecografic.

2.      Diagnosticarea la examenul computer tomografic standard a unei posibile tumori gastrice primare cu metastaze ganglionare şi hepatice.

3.      Reconstrucţia 3D a secţiunilor CT a infirmat supoziţia de tumoră gastrică, fapt confirmat ulterior de examenul radioscopic gastroduodenal, confirmând tumora pancreatică primară.

4.      Examenul computer tomografic asociat cu reconstrucţia 3D a permis realizarea unui bilanţ lezional complet necesar în vederea stabilirii conduitei terapeutice ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

  1. Mureşan I. Diagnosticul radiologic şi imagistic al afecţiunilor tubului digestiv. Editura Sincron, 2004. p. 65-66.
  2. Prokop M, Galanski M. Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body. New York: Thieme Stuttgart; 2003. p. 11-18.
  3. Haaga JR, Alfidi RJ. Computed Tomography of the Whole Body. C.V. Mosby Company; 1988. p. 1-24.
  4. Barish MA, Yucel EK, Soto JA et al. MR cholangiopancreatography: Efficacy of three- dimensional turbo spin-echo technique. AJR Am J Roentgenol. 1995; 165(2): 295-300.
  5. Jacquet P, Jelinek J, Sugarbaker PH. Abdominal computed tomographic scan in the selection of patients with mucinous peritoneal carcinomatosis for cytoreductive surgery. J Am Coll Surg. 1995; 181(6): 530-538. Erratum in: J Am Coll Surg 1996; 182(1): 80.

[*] received date: 29.08.2006
accepted date: 15.09.2006

[†] download din www.jurnaluldechirurgie.ro